Skip to main content

Het is een verheugende ontwikkeling, volgens René Slot, dat er steeds meer onderzoek verricht wordt naar de invloed van leefstijlfactoren ( zoals het drinken van light-drankjes) en het nut van bijvoorbeeld supplementen als omega-3 vetzuren bij het ontstaan van ziekte. René Slot is arts en directeur van het Paracelsus Medisch Centrum. Hij verwijst in dit artikel naar een aantal gepubliceerde wetenschappelijke studies die verrassende resultaten opleveren. Hij heeft de resultaten van deze situaties kort samengevat:

Omega-3 verzuren beschermen tegen ziekte en overlijden

Gezonde vetten, de omega-3 vetzuren in visolie, blijken uit nieuw onderzoek niet alleen de kans op hart- en vaatziekten te verminderen, maar ook de kans op overlijden door allerlei andere ziektes te verminderen.

In de betreffende studie, de zogeheten NIH-AARP Diet and Health Study, werden over een periode van 16 jaar een groot aantal mensen gevolgd met onderzoek naar hun leefstijl en de kans op ziekte en overlijden: 240.000 mannen en 180.000 vrouwen werden gevolgd. In deze periode stierven 54.000 mannen (22%) en 31.000 vrouwen (17%).

Binnen deze studie werd ondermeer de invloed van Visolie onderzocht. Uit de studie bleek dat, als er voldoende omega-3 (visolie) ingenomen werd, er totaal 15% minder sterfte was door ziekte bij mannen en 18% minder sterfte bij vrouwen. Bij mannen was er bijvoorbeeld 6% minder sterfte door hart- en vaatziekten en 37% minder sterfte door leverziekte.

Bij vrouwen was er , bleek uit de onderzoeksresultaten, 10% minder sterfte door hart- en vaatziekten en 38% (!) minder kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer (dementie).

Overigens hebben ook andere studies duidelijk gemaakt dat omega-3 ook positief werkt bij aandoeningen als Colitis ulcerosa (een auto-immuunziekte van de darm) en bij ernstige vormen van prostaatcarcinoom.

Volgens René Slot kan gesteld worden dat, op basis van wetenschappelijk onderzoek, het voor iedereen wenselijk is om preventief iedere dag omega-3 in te nemen. Hij raadt in zijn praktijk één capsule per dag aan op de dagen dat er geen vette vis gegeten wordt (zoals makreel, haring, zalm, sardines en dergelijke).

Dieetdranken verhogen de kans op ziekte en overlijden

Uit een studie van de American Heart Association en American Stroke Association die gericht was op het onderzoeken van het effect van dieetdranken, de zogenaamde light dranken kwamen behoorlijk dramatische resultaten naar voren.

Zo bleek uit deze studie dat bij consumptie van twee of meer glazen per dag van deze light drankjes de kans op een CVA door trombose in de hersenvaten, dus een herseninfarct, toenam met 31%. De light dranken bleken 2,5 x meer kans te geven op vernauwing van de kleine slagaders in het brein. Daarnaast bleken deze producten een 29% hogere sterfte te geven door hartaanvallen en hart- en vaatziekten. In de gehele onderzochte groep nam bovendien de sterfte door ziekte anders dan de bovenstaande aandoeningen toe met 16%. Een belangrijk extra risico bij het drinken van light-dranken was het bestaan van obesitas, dus flink overgewicht terwijl juist deze mensen ertoe geneigd zijn om eerder light dranken te drinken.

In een andere studie, de Framingham studie, werd ook het effect van light dranken bij grote groepen mensen onderzocht. Hieruit bleek dat bij één of meer glazen light dranken per dag er 3x meer kans bestond op een CVA en 3x meer kans op dementie.

Tenslotte is gebleken, uit een recente studie door het Karolinska instituut in Stockholm, dat de kans op diabetes 2x groter was bij het nuttigen van light dranken.

Advies

René Slot raadt aan, dat te nuttigen wat zo natuurlijk mogelijk is, met zo min mogelijk kunstmatige toevoegingen. Daarnaast adviseert hij het mediterrane dieet aan met veel groenten, fruit, goede granen, olijfolie, vis en matig vlees en alcohol.

Probeer (extra) omega-3 te nemen (als u daar vragen over hebt, stuur dan een mail info@dokterslot.nl ). Slot eindigt met het dringende advies light dranken te mijden.