Skip to main content

Missie Paracelsus Medisch Centrum
Het ParacelsusMC wil een belangrijke rol vervullen binnen de gezondheidszorg in Nederland als het gaat om het voorkomen van gezondheidsklachten en het behandelen van ziekte door de zelfgenezingstendens van de mens te versterken. Het ParacelsusMC begeleidt de gehele patiënt; de diagnostiek en behandeling is gericht op het lichamelijk niveau, het vitaliteits- of energieniveau, emotionele issues die spelen om voorwaarden te scheppen voor een optimale individuele ontwikkeling (bewustzijnsniveau).

 Integraal medisch
Het ParacelsusMC streeft erna hét integraal geneeskundig centrum te zijn waar mensen ‘gezien, gehoord en geholpen’ worden op basis van integrale geneeskunde waarbij het beste van beide werelden: reguliere geneeskunde en complementaire geneeskunde gecombineerd worden gebruikt bij de behandeling van een patiënt.
De behandeling wordt geïntegreerd toegepast op 4 dimensies waardoor de gehele mens gezien en geholpen wordt:

Voor de fysieke dimensie wordt gebruik gemaakt van de bevindingen uit regulier onderzoek.
Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van gerichte leefstijl- en voedingsadviezen, adviezen voor verdere diagnostiek en/of reguliere behandeling, interventies op emotioneel gebied, adviezen voor voedingssupplementen en natuurlijke geneesmiddelen en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Waar het Paracelsus Medisch Centrum voor staat.
Het ParacelsusMC staat voor hoge kwaliteit van zorg, allereerst gebaseerd op de reguliere geneeskunde. Bij de behandeling wordt zoveel gestreefd naar het verbeteren van de zelfgenezingstendens, waardoor het systeem van de mens in een optimale conditie gebracht wordt om zoveel zelf de ziekte te overwinnen. Daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van de energie, de zorg voor de optimale psychologische gezondheid zodat de patiënt/cliënt zoveel mogelijk ongestoord zijn/haar eigen ontwikkelingsweg kan gaan.

Gezondheidsprogramma’s
Binnen het ParacelsusMC wordt naast consulten gewerkt met gezondheidsprogramma’s; een zorgtraject waarbij gezondheidsproblemen binnen een vastgesteld aantal bijeenkomsten op de genoemde 4 dimensies worden behandeld.

Visie