Skip to main content

Visie van het ParacelsusMC

Het is de visie van het ParacelsusMC, dat zowel gezondheid als genezing op meerdere niveaus plaatsvindt. Genezing is dus meer dan alleen het weghalen van een probleem op lichamelijk gebied. Door het combineren van de reguliere, medisch-psychologische, kennis met kennis op het gebied van de complementaire geneeskunde en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling wil het ParacelsusMC een unieke behandeling aanbieden.

Een behandeling die plaats kan vinden in samenspraak en samenwerking allereerst met de patiënt/cliënt, maar ook met andere professionals op het gebied van de gezondheidszorg en de persoonlijke ontwikkeling.

Het ParacelsusMC wil daarbij unieke producten ontwikkelen en toepassen om mensen te helpen bij het (weer) gezond worden en bij hun persoonlijke ontwikkeling.

De uiteindelijke missie is de gezondheidszorg in Nederland te helpen transformeren in een persoonlijke gezondheidszorg, waar vooral preventief en met natuurlijke middelen getracht wordt de zelfgenezing van patiënten te verbeteren, door het versterken van hun eigen rol in dit proces. Dit moet leiden tot meer gezondheid en vitaliteit en een kostenreductie in de zorg. Immers: voorkomen is beter (èn goedkoper) dan genezen.