Skip to main content

Het ParacelsusMC kinderprogramma

De integrale benadering binnen het ParacelsusMC is bij uitstek geschikt voor de behandeling van kinderen. Kinderen hebben een gerichte benadering nodig op meerdere gebieden:
Voeding. Hierbij wordt gekeken naar:
• Is de voeding volwaardig en wordt hij goed verdragen?
• Hoe om te gaan met snoep en suiker in het eten en drinken?
• Wat is de rol van voeding bij gedragsproblemen, ziekten en allergieën?
• Ontwikkeling en groei. Hierbij wordt gekeken naar:
• Zijn er aanwijzingen voor een afwijkende groei (te lang, te klein, vervormingen, overgewicht en ondergewicht)?
• Zijn er aanwijzingen voor een afwijkende ontwikkeling (laat praten of gaan lopen, afwijkingen in de motoriek (het bewegingspatroon), etc.)?
• Is er sprake van bedplassen?

Problemen op school. Hierbij wordt gekeken naar:
• Zijn er gedragsproblemen (angstig en vermijdend gedrag of agressief gedrag)?
• Zijn er aandacht- en concentratieproblemen?
• Zijn er problemen met de leervoorwaarden, wat naar voren kan komen bij het schrijven, spelling, lezen, rekenen, etc.?

Emotionele problemen. Hierbij wordt gekeken naar:
• Kan er sprake zijn van een contactstoornis?
• Is er sprake van angsten, agressie of onzekerheid?
• Zijn er problemen bij het inslapen en doorslapen?

Ziekten. Hierbij wordt aandacht besteed aan ziekten op de kinderleeftijd:
• Luchtwegklachten: astma, bronchitis, keel- en oorontstekingen, allergie (huisstofmijt en hooikoorts).
• Buikpijnklachten en verteringsproblemen.
• KNO-klachten.

Opvoeding & gezin.
De behandeling vindt deels plaats door de arts René Slot, die veel ervaring heeft in de behandeling van kinderen.
Op indicatie kan ook verder gekeken worden door twee andere leden van het behandelteam, namelijk Dr. Roel de Groot, orthopedagoog, voor onderzoek en behandeling op het gebied van leervoorwaarden, IQ, die ook kan bemiddelen richting de begeleiding op school. En door Bert Halfwerk, master kinderfysiotherapeut, met expertise op het gebied van leervoorwaarden, schrijfproblematiek, motorische ontwikkeling en dergelijke.
De intake wordt het kind eerst samen met de ouder(s) gezien door de arts. Het tweede gedeelte van de intake bestaat uit een gesprek met de ouder(s), waarbij de diagnose en een advies voor behandeling wordt besproken.
De behandeling kan bestaan uit voedingsadviezen, adviezen voor het omgaan met slaap en de dagindeling, maar ook opvoedingsadviezen. Daarnaast kunnen natuurlijke geneesmiddelen en supplementen geadviseerd worden, die het genezingsproces kunnen versterken.