Skip to main content

Missie en visie.

Het ParacelsusMC werkt met een visie en missie die de komende jaren meer en meer tot uiting zal komen in de ontwikkeling van nieuwe diensten, programma’s, samenwerkingsvormen en een eigen supplementenlijn. Deze dienstverlening is gebaseerd op de theorieën en ervaring van de oprichter van het ParacelsusMC; René Slot. In de visie en missie wordt dieper ingegaan op de uitgangspunten van het Medisch Centrum en de gewenste doelen die worden nagestreefd.