Missie en visie.

Het Paracelsus Medisch Centrum werkt met een visie en missie die de komende jaren meer en meer tot uiting zal komen in de ontwikkeling van nieuwe diensten, programma’s, samenwerkingsvormen en een eigen supplementenlijn. Deze dienstverlening is gebaseerd op de theorieen en ervaring van de oprichter van het Paracelsus Medisch Centrum; René Slot. In de onderstaande visie en missie wordt dieper ingegaan op de uitgangspunten van het Medisch Centrum en de gewenste doelen in de (nabije) toekomst.