Skip to main content

René Slot

René Slot (1956) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (doktoraal) en behaalde zijn artsexamen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hier studeerde hij verder voor huisarts. In 2010 is hij al meer dan 30 jaar als arts werkzaam.
Van 1989-2001 was hij werkzaam als huisarts in Deventer.
Vanaf 2001 is hij werkzaam als complementair en preventief arts op het gebied van de integrale geneeskunde.
Hij volgde van 2001-2003 de coachingsopleiding tot menskundig adviseur.
Hij is gecertificeerd lid van de N.V.A.A.
Als freelance docent is hij ondermeer werkzaam geweest bij Hogeschool Saxion (HBO-V), complementaire geneeskunde.
Hij geeft voordrachten door het gehele land op het gebied van gezondheid, opvoeding van kinderen, hooggevoeligheid en intuïtie, wilsontwikkeling, etc. Doelgroep: algemeen, ouders van kinderen, leerkrachten, gezondheidszorg professionals (artsen, psychologen, etc.)
Momenteel werkt hij aan een boek over de wil, getiteld “de Wil is een Pijl.”

Hoe gaat René Slot te werk
Het fysieke lichaam is de basis van zowel de reguliere als de integratieve geneeskunde. Dus het eerste gebied waar artsen naar kijken. Hier is de diagnostiek eerst op gericht: op feiten die meet- en weegbaar zijn.

Hebben de klachten een lichamelijke oorzaak? Bijvoorbeeld: is er een tekort aan ijzer bij bloedarmoede? Is er sprake van botontkalking bij rugpijn? Is de knobbel die gevoeld wordt een teken van kanker? Omdat René Slot een arts is, wordt er allereerst een reguliere diagnose gesteld, net als bij het bezoek aan een huisarts of specialist. Bij de reguliere geneeskunde is dit meestal het gebied waar de arts zich toe beperkt. Binnen de integratieve geneeskunde wordt daarna verder gekeken naar de andere levensgebieden.

Zelfherstel
Het energiesysteem van de mens speelt een rol bij de vitaliteit. Die uit zich in zelfherstel en regeneratie, dus de afweer tegen ziekten en herstel van het weefsel na beschadiging.
Ook de groei valt hieronder, deze wordt beïnvloed door de kwaliteit van de voeding, maar ook de geneesmiddelen, vitamines, etc.
De vitaliteit wordt sterk beïnvloed door de leefstijl. Leefstijlfactoren zijn, bijvoorbeeld, voeding (wat we eten en drinken), slaap, beweging. Maar ook ongezonde factoren als teveel alcohol, roken, stress of het gebruik van stimulerende en remmende middelen als drugs, energy drinks, etc.
Door realistische en haalbare adviezen te geven op het gebied van voeding, slaap, omgaan met stress, is het mogelijk de zelfgenezingstendens te bevorderen. Dat kan ertoe leiden dat een bepaalde aanleg voor ziekten vanuit het DNA-afwijkingen niet hoeft te leiden tot ziekte.

Machteloosheid
Emoties spelen een sterkte rol bij het ontstaan en herstellen van ziekte. Bij stress en angst gaan de dierlijke emoties van boosheid, verdriet, angst en lust overheersen. Dit kan leiden tot overleefgedrag, zoals we dat kennen bij dieren: vechten (agressie, ergeren), vluchten (ontwijkgedrag, verslavingen om maar niet te voelen) en verlammen (blinde paniek waardoor je tot niets meer komt en gevoelens van machteloosheid ontstaan).

Door begeleiding bij emotionele problemen kan stress, somberheid en uitzichtloosheid verminderen waardoor er weer geleefd kan worden zonder te overleven. Methoden van behandeling zijn inzichtgevende gesprekken, aanleren van methoden om te ontspannen, stress te hanteren en weer beter te kunnen slapen. Ook kunnen natuurlijke geneesmiddelen of supplementen ondersteunend werken.

Wilscoaching
De mens heeft in tegenstelling tot dieren het vermogen om zich bewust te worden en na te denken over zichzelf en de wereld. Dit zelfbewustzijn uit zich in het vermogen om inzicht te krijgen in de wereld om ons heen en daarmee een ontwikkeling in het leven door te maken.

Ook heeft de mens het vermogen zich bewust te worden wat waarde heeft en door ideeën te hebben over het ontwikkelen van nieuwe dingen en het ontwikkelen van unieke vaardigheden.

Als mens hebben we bovendien het vermogen om een ontwikkeling door te maken in het leven, iets wat – als het goed is – ons bewust wordt naarmate we ouder worden. Wat voor leven willen we voor ons, onze kinderen en de wereld om ons heen. Door wilscoaching kan er weer een verbinding gevonden worden met eigen motieven, idealen en flow om weer plezier en een uitdaging in het leven te hebben.

Linkedin