Skip to main content

Paracelsus Medisch Centrum

Het Paracelsus Medisch Centrum (ParacelsusMC) is een gezondheidscentrum gebaseerd op de integrale geneeskunde. Het centrum is in 2014 opgericht door de arts René Slot en is een verdere uitbreiding van zijn integrale artsenpraktijk in Deventer sinds 1989. In dit centrum worden de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde gecombineerd, waardoor de patiënt/cliënt optimale integrale medische zorg ontvangt vanuit het principe: Best of both worlds.

Ervaring
Met meer dan 30 jaar ervaring van René Slot als huisarts (1989-2001) en als arts voor integrale geneeskunde zijn patiënten in goede handen. De kennis en ervaring van René Slot is een garantie dat zowel de reguliere behandelingen als de complementaire behandelingen nauwgezet met elkaar worden gecombineerd. Binnen het centrum wordt nauw samengewerkt met hoogopgeleide professionals en specialisten die de uitgangspunten van de integrale geneeskunde onderschrijven en de patiënt werkelijk op de eerste plaats zetten en ook ruim de tijd te nemen voor de behandelingen.

Kernbegrippen
In het ParacelsusMC wordt de patiënt/cliënt op 4 dimensies(gebieden) begeleid:
Dimensie I     Fysiek – lichamelijke klachten
Dimensie II    Energie/vitaliteit – issues van leefstijl en energie
Dimensie III   Emotie/bewegen – emotionele issues, stress, angst en burn-out
Dimensie IV   Bewustzijn en ontwikkeling – wils- en ontwikkelingsvragen

De patiënt/cliënt staat centraal.
Intake
De behandeling start met de intake: het stellen van een 4-dimensionale diagnose van de vier leefgebieden: fysiek, energie, emotie en ontwikkeling.
Onderdeel van deze diagnose kan het invullen van een vragenlijst zijn maar in elk geval een persoonlijk intakegesprek met een arts, een lichamelijk onderzoek, een bloed- en/of urineonderzoek. Hierbij worden eerdere onderzoeken en behandelingen opnieuw onder de loep genomen.
Uiteindelijk wordt de diagnose en het behandelplan besproken met de patiënt/cliënt.

Behandeling
Het doel van de behandeling is:
– Het verbeteren van de gezondheid op lichamelijk gebied;
– Het verbeteren van vitaliteit, de energie en de leefstijl;
– Het verminderen van emotionele problemen, zoals angst, stress en somberheid;
– Preventie: het voorkomen van verdere ziekte met behulp van adviezen en behandelingen vanuit de integrale geneeskunde.

De patiënt/cliënt krijgt de verantwoordelijkheid terug en wordt gecoacht in het gezondheidsproces.
Niet toxische therapie: zoveel de gezondheid bevorderend met behandelingen met geen of weinig bijwerkingen.

Samenwerkingen
René Slot werkt binnen en buiten het centrum samen met professionals op vele gebieden zoals; manuele therapie, fysiotherapie, interne geneeskunde, speltherapie, orthopedagogen, biografische gesprekken, EMDR therapie, artsen voor adviezen op het gebied van second opinion, etc. Het ParacelsusMC is de plek waar kennis op het gebied van integrale geneeskunde wordt gebundeld en samen met andere medisch specialisten en werkers in de gezondheidszorg wordt samengevoegd tot integrale gezondheidsprogramma’s.
Een goed voorbeeld is het zogeheten PLID® programma (Paracelsus Laag Insuline Dieet), een uitdagend gezondheidsprogramma van 6 maanden, waarbij niet alleen het gewicht met 10-15 kg blijvend kan afnemen. Ook kan de gezondheid bij al zieke patiënten verbeteren: meetbare verbetering van de diabetes, bloeddruk, cholesterol met vermindering van medicijnen tegen diabetes, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol.

Boek De Wil is een Pijl is hier te bestellen. Klik hier

Wanneer Paracelsus?

 Reumatische klachten
Overgewicht
 Somberheid
Oververmoeidheid
 Burnout
Stress
Second Opinion
Onverklaarbare pijnen
Bijwerkingen van medicijnen
Hoog gevoeligheid bij kinderen
Chronische buikklachten
Voedselallergie
Opvoedingsproblemen
Problemen met het bewegingsapparaat
Opvoedingsissues
Wilscoaching vanuit “De Wil is een Pijl®”

Ik heb reumatische klachten

Ik heb overgewicht

Ik ben somber

Ik blijf maar moe