Bij stress en angst gaan de dierlijke emoties van boosheid, verdriet, angst en lust overheersen. Dit kan leiden tot overleefgedrag, zoals we dat kennen bij dieren: vechten (agressie, ergeren), vluchten (ontwijkgedrag, verslavingen om maar niet te voelen) en verlammen (blinde paniek waardoor je tot niets meer komt en gevoelens van machteloosheid ontstaan). Door begeleiding bij emotionele problemen kan stress, somberheid en uitzichtloosheid verminderen waardoor er weer geleefd kan worden zonder te overleven. Methoden van behandeling zijn inzichtgevende gesprekken, aanleren van methoden om te ontspannen, stress te hanteren en weer beter te kunnen slapen. Ook kunnen natuurlijke geneesmiddelen of supplementen ondersteunend werken.