Skip to main content

Bert Halfwerk is Fysiotherapeut sinds 1977 en is gespecialiseerd in het behandelen/begeleiden van kinderen. Hij is als fysiotherapeut regelmatig werkzaam in het Paracelsus Medisch Centrum in nauwe samenwerking met René Slot en Roel de Groot. Bert Halfwerk heeft een eigen praktijk aan de Stokmeesterslaan 3, 8014 GM Zwolle (zie www.kinderfysioderegge.nl voor meer gegevens). Hij is aangesloten bij de klachtenregeling van de K.N.G.F.

In zijn werk is hij altijd zeer geïnteresseerd geweest in de samenwerking met scholen; vooral hoe kinderen binnen de context van een school (motorisch) functioneren en hoe daar vanuit de kinderfysiotherapie op aan te sluiten.

Hij is ook hogeschool docent in Utrecht aan de Masteropleiding Kinderfysiotherapie.
( www.hogeschoolutrecht.nl )

Daarnaast is hij de bedenker van ClubExtra ( zie www.clubextrazwolle.nl ) voor motorisch onhandige kinderen.

Mijn betrokkenheid bij het ontwikkelende kind heeft de koningin in december 2012 doen besluiten om mij te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Binnen Paracelsus Medisch Centrum zal ik mij vooral bezig houden met multidisciplinaire diagnostiek van het ontwikkelende kind. Aansluitend op de gezamenlijke diagnostiek zal er samen met ouders een interventieplan opgesteld worden.