Skip to main content

De microscoop voorbij

In onderstaand artikel geeft René Slot, arts en geneesheer-directeur van het Paracelsus Medisch Centrum zijn visie op de integrale geneeskunde.

De integrale geneeskunde is geen alternatieve geneeskunde. Immers, de term “alternatief” suggereert dat er een keuze gemaakt moet worden tussen enerzijds de reguliere geneeskunde met haar mogelijkheden van diagnose stellen en behandelingen met reguliere geneesmiddelen. Anderzijds een andere vorm van geneeskunde, die alternatieve behandelingen biedt zoals homeopathie of acupunctuur. In deze beide gevallen gaat het om vormen van behandelingen.

De integrale geneeskunde gaat over een bredere rol van de arts bij het stellen van een diagnose, waarbij gekeken wordt wat de werkelijke oorzaak van een ziekte is. Bij integrale geneeskunde wordt op een veel breder gebied, dan veelal in de reguliere geneeskunde, gekeken naar verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van ziekte. Ik constateer in mijn centrum dat, in de reguliere geneeskunde, regelmatig belangrijke diagnoses over het hoofd gezien worden bijvoorbeeld als direct gekozen wordt voor een therapie, zonder dat er een goede diagnose door een arts gesteld is. Zo kan iemand de diagnose burnout krijgen van een therapeut, terwijl bij onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige vitaminetekorten of een schildklieraandoening. Beiden kunnen leiden tot ernstige vermoeidheid. Met deze moeheid, die maanden kan voortduren, terwijl er gewoon wordt doorgewerkt met een verminderde vitaliteit, wordt de kans op een burnout sterk vergroot.

De titel van dit artikel is: “De microscoop voorbij”, hiermee bedoel ik dat de geneeskunde een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt met allerlei specialisaties, waardoor diagnoses en behandelingen mogelijk zijn, die vroeger ondenkbaar waren. Echter, deze specialisaties kunnen ook leiden tot een te nauwe blik, waardoor andere factoren die van belang zijn niet meer gezien worden. De oorzaken van de ziekte kunnen namelijk deels ook liggen binnen een ander orgaansysteem (dus een andere specialisatie) of samenhangen met de leefstijl en bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken:

  • Een kinderpsychiater stelt de diagnose ADHD. Tijdens het (brede) integrale consult wordt echter duidelijk dat het betreffende kind heel veel suikers gebruikt en teveel achter het beeldscherm zit (smartphone, tablet, computer, game boy, tv). Teveel suiker bij kinderen en volwassenen heeft de nodige gevolgen: suikers leiden tot moeheid, concentratieproblemen en verlaagde suikers in het bloed. Deze lage bloedsuikers leiden weer tot productie van adrenaline, wat op zich kan leiden tot agressie, onrust en concentratieproblemen. Door aanpassing van de voeding en vermindering van het beeldscherm gebruik is een opmerkelijke verbetering van de ADHD-klachten mogelijk.

Uit het voorbeeld wordt duidelijk, dat zowel de reguliere als de integrale behandeling (dus de diagnose en de therapie) elk hun waarde hebben en naast elkaar kunnen bestaan en elkaar aanvullen. Je zou kunnen zeggen: “Best of both worlds.” Naast het “microscopiëren” is het “macroscopiëren”, het kijken naar het gehele beeld, van belang.

De tweede benadering vanuit de integrale geneeskunde is het stellen van een diagnose, niet alleen op fysiek gebied, maar ook op drie andere levensgebieden:

  • Het energiesysteem, de ingebouwde vitaliteit bij alle levende wezens, die zorgt voor regeneratie, energie en herstel.
  • Het emotionele systeem, waarbij negatieve emoties die het gevolg zijn van negatieve stress, leiden tot allerlei vormen van ziektes: Astma, maagzweren, colitis ulcerosa, buikklachten, prikkelbare darmsyndroom, hart- en vaatziekten, virusinfecties, reuma, diabetes, migraine, etc.
  • Het gebied van bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Hoewel er geen emotionele problemen hoeven te zijn, kunnen mensen toch problemen krijgen, doordat ze zich bijvoorbeeld niet verder kunnen ontwikkelen, geen zelfsturing hebben en geen keuzes maken.

De integrale blik is dus niet alleen gericht op het behandelen van klachten met supplementen en natuurlijke geneesmiddelen of therapieën. De integrale blik gaat veel verder en begint met de diagnose, die mijns inziens eerst door een breed geschoold arts gesteld dient te worden gesteld.