Skip to main content

Recentelijk kwam in het nieuws dat homeopathische middelen verboden zouden moeten worden, omdat er onvoldoende bewijs voor zou zijn en ze niet zouden werken.
Echter, recente ontwikkelingen in Zwitserland, laten zien dat er wel degelijk bewijzen zijn. In Zwitserland zijn de natuurlijke geneeswijzen definitief in de basisverzekering opgenomen, na een proefperiode van enige jaren, waarbij intensief wetenschappelijk onderzoek werd verricht. Deze natuurlijke geneeswijzen betroffen o.a. de antroposofische geneeskunde, homeopathie en Chinese geneeskunde en acupunctuur.
Het onderzoek was het gevolg van een burgerinitiatief, een beweging van onderaf, waarbij burgers, patiënten en zorgconsumenten hun wens naar voren brachten dat andere vormen van geneeskunde ook mogelijk moesten zijn, naast de reguliere geneeskunde.

De commissie die dit onderzocht bestond onder andere uit vertegenwoordigers van artsen, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, universiteiten en het Ministerie van Volksgezondheid. Wetenschappelijk werd bewezen dat deze vormen van geneeskunde voldoen aan de volgende drie criteria:
• Werkzaamheid
• Doelmatigheid
• Economisch verantwoord.

Dus, in tegenstelling tot wat wordt gezegd en geschreven, blijken deze vormen van geneeskunde dus gewoon werkzaam te zijn en ook nog kostenbesparend te zijn. Er zijn veel wetenschappelijke studies gepubliceerd die aantonen dat deze geneeswijzen werkzaam zijn. Zo zijn er veel studies die de werkzaamheid, van natuurlijke geneeswijzen en -middelen aantonen bij bijvoorbeeld allergie en atopie (eczemen, astma en dergelijke) bij kinderen.

Wat ik in mijn praktijk zie, door interventies vanuit de integrale geneeskunde, is dat het beloop van ziektes en energieproblemen veelal sterk verbeteren. Bovendien kan de behoefte aan dure geneesmiddelen soms verminderen en kunnen mensen weer deelnemen aan het arbeidsproces. Hierdoor kan de druk op de zorgkosten en arbeidsongeschiktheids- en ziekte-uitkeringen afnemen. Zo zijn er bijvoorbeeld patiënten met reuma in mijn praktijk, die minder medicatie nodig hebben en minder last hebben van hun gewrichten. Dat kan wel een kostenreductie van €7000 per jaar voor de zorgverzekeraar opleveren.

Ik ben, zoals u zult begrijpen, een groot voorstander van integrale geneeskunde, waar ik me al meer dan 30 jaar mee bezig houd. Bij deze vorm van geneeskunde wordt de reguliere geneeskunde geïntegreerd (zowel de diagnostiek als sommige noodzakelijke behandelingen) met de complementaire geneeskunde. Bij die complementaire geneeskunde wordt veel aandacht besteed aan: inzichten op gebied van voeding, leefstijl, maar ook natuurlijke geneesmiddelen, zoals plantaardige middelen, homeopathische en antroposofische middelen en zinvolle voedingssupplementen.

Het een kan het ander niet vervangen, het gaat over de samenwerking. Dat is ook de reden dat ik van mening ben, dat de integrale geneeskunde een (universitair en integraal) geschoold arts betrokken dient te worden. Dit om de risico’s en de effectiviteit en zin van een integrale behandeling verantwoord in te kunnen schatten. Bijwerkingen van geneesmiddelen zijn een belangrijke doodsoorzaak en als het mogelijk is effectief te behandelen met minder geneesmiddelen is dat winst voor alle partijen.

In Zwitserland is nu, na het uitgebreid wetenschappelijk bewijs en door te luisteren naar de burgers, deze belangrijke stap genomen. Die zal leiden tot verbetering van de gezondheid van de burgers en het verbeteren van de kwaliteit van leven met reductie van zorgkosten.

Tot slot nog een opmerking, iets wat uit de discussie over effectiviteit van behandelingen weleens dreigt te verdwijnen: Nederland is zoals de rest van Europa een democratie. Dus net zoals de burgers in Zwitserland zouden wijzelf ook moeten kunnen aangeven welke keuzemogelijkheden voor behandeling we zouden willen. Dat heeft te maken met keuzevrijheid en daarmee de vrijheid van het individu. Er moet alleen wel iets te kiezen zijn.

In bovenstaande blog, gepubliceerd in zijn nieuwsbrief aan zijn patiënten d.d. 01-10-2017, geeft René Slot, arts en oprichter van het Paracelsus Medisch Centrum zijn mening over de actuele ontwikkelingen in Zwitserland. Hij zet dit af tegen de huidige situatie betreffende integrale geneeskunde in Nederland.