Skip to main content

Vrede…
Is loskomen uit de gijzeling van je oppervlakkige emoties.

De turbulentie in de wereld, dreigingen van oorlog, emoties als boosheid, niet gezien worden en angst leiden ertoe dat je in je zogenaamde “oppervlakkige emoties” schiet. Deze emoties kun je de “4 B’s” noemen, namelijk Boos, Bang, Begerig en Bedroefd. Met andere woorden: agressie, angst, lust en verdriet. Gevoelens die we gemeen hebben met de dieren. Ze zijn vanuit de evolutie bedoeld als overleefmechanisme om ons als soort en individu in stand te houden.
Het nadeel van dit overleven is dat je gedachten en gevoelens erdoor gegijzeld worden en dat automatisch overleefstrategieën gestart worden. Namelijk de “3 V’s” = Vechten, Vluchten, Verlammen. Vechten is boos worden, agressie. Vluchten is terugtrekken en vermijden om de vervelende gevoelens maar niet te voelen. De ergste vorm van overleven is verlammen, waardoor je in paniek raakt en niet meer in beweging kunt komen.

Overleven zorgt ervoor dat je even geen toegang meer hebt tot je diepere, échte menselijke gevoelens. Zoals motief, sturing, idealen, flow en verbinding met wat je wilt realiseren. Kortom: wat jouw doel is, waar je je op wilt richten, wat waarde voor je heeft. En, wat goed is voor jou én de wereld.

Het bewust worden en vervolgens loslaten van oude overtuigingen, telkens in de valkuil van dezelfde emoties lopen, kan je bevrijden. Als je je diepere gevoelens bewust kunt worden omdat de gijzeling van de oppervlakkige emoties tot rust komt, kun je je Droomdoel bewust worden en je richten op wat jij wilt. Zoals ik in mijn boek aanraad: Beweeg je in de richting die energie geeft (en flow oplevert).
Het begint met loslaten, zoek eens een emotie op die je gevangenhoudt en probeer die los te laten, alsof je eens flink uitademt of een steen laat vallen. En kijk dan met verwondering naar de gevoelens die eronder liggen.
Dat is vrede, als je in harmonie met je zelf – los van angst – je doel kunt bepalen en in beweging komt.

Ik deel regelmatig inzichten die ik heb verwerkt in mijn boek De Wil is Pijl.
Dit sluit aan bij het hoofdstuk Voelen. Wil je hier meer over weten of mee aan de slag?
De Wil is een Pijl is online te koop. Of te koop bij ons in de praktijk.