Skip to main content
Bestel hier het boek

‘’De meeste mensen leiden levens van stille wanhoop en gaan
naar het graf met de muziek nog steeds in zich’’.

 Diegene die mijn boek in huis heeft herkent deze quote van de Amerikaanse dichter Henry David Thoreau onmiddellijk. Het is de zin die het verhaal opent. Het verhaal van mijn visie op de wil. Op 27 oktober 2019 heb ik met trots mijn boek mogen presenteren en sindsdien is mijn boek verkrijgbaar voor eenieder die zich tot dit onderwerp aangetrokken voelt – maar dan moet je uiteraard wel weten van het bestaan ervan. Met mijn boek getiteld ‘De wil is een pijl’ – met de ondertitel: “beweeg in de richting die energie geeft” – heb ik een aantal belangrijke inzichten op het gebied van de wil en het realiseren van een Droomdoel tastbaar gemaakt en op schrift gezet.

In de tientallen jaren werken als arts en coach ontdekte ik dat de meeste mensen overleven in plaats van leven, gevangen in gewoontes en wenselijke patronen. Hierdoor ontdekken ze niet wat ze werkelijk energie geeft, wat hun muziek is. Als je ontdekt wat je Droomdoel is en daaraan werkt, biedt dat kracht en energie, een duidelijke focus en word je actief.

Ik heb veel energie en tijd gestoken in het creëren van een handvat dat al vele mensen geholpen heeft om hun oude gedachtenpatronen en gevoelens los te laten. Door dat loslaten ontdekken ze hun eigen Droomdoel – hun “muziek” – en kunnen dat vervolgens verwerkelijken.

De komende periode zal ik met regelmaat online verschijnen met betrekking tot ‘De wil is een pijl’. Dit is niet alleen de titel van mijn boek, het representeert ook een groot deel van mijn carrière, mijn huidige praktijk, mijn overtuigingen en hoe ik mensen wil helpen hun weg te gaan.

Op deze wijze hoop ik, ook als jij mijn boek niet aanschaft, jou te bereiken. Want ik wil je heel graag meenemen op de reis die ik de afgelopen jaren, samen met de mensen die ik heb kunnen helpen, heb gemaakt.

Als jij bereid bent om écht te onderzoeken en te luisteren naar wat je diep van binnen wilt, kun je ontdekkingen doen, die van tevoren ondenkbaar waren.

Door René Slot, arts en directeur Paracelsus Medisch Centrum