Skip to main content

Er wordt wel gezegd, dat de moderne mens op één dag evenveel informatie binnenkrijgt als een middeleeuwer in zijn hele leven. ‘Of dat werkelijk zo is vraag ik mij af, maar feit is wel dat veel mensen de hoeveelheid informatie die ze iedere dag binnenkrijgen nauwelijks meer kunnen verteren’ , aldus René Slot, directeur/eigenaar van het Paracelsus Medisch Centrum en integratief arts. Hij waarschuwt voor een informatieboulimie door die stortvloed aan informatie via de media zoals ; smartphone, radio, tv, computer, WhatsApp – maar ook via het werk en via contacten met de mensen om ons heen.

Boulimie
René Slot legt uit dat Boulimie een ziektebeeld is, waarbij er geen grens meer aan het eten is, waarbij er niet meer geproefd wordt. Mensen die eraan lijden, verbinden zich niet meer met het voedsel, ze voelen geen verzadigingspunt meer. Als de koekjes op zijn, kunnen ze doorgaan met het eten van droge beschuit.

Hoe verteren we eigenlijk onze voeding?
Om te begrijpen waarom informatieboulimie eigenlijk hetzelfde is als boulimie als ziektebeeld legt hij uit wat er gebeurt in ons lichaam na het eten van voedsel. Als mensen iets eten wordt het voedsel eerst mechanisch verkleind door het te kauwen. Daarna komt het voedsel in de maag en de twaalfvingerige darm, waar het chemische proces van vertering begint. Maagsappen, galsappen en pancreassappen worden eraan toegevoegd en in de dunne darm wordt het voedsel verder klein gemaakt en verteerd. Dat betekent dat het lichaam selecteert welke voedingsstoffen waarde hebben, zodat ze opgenomen worden. Wat geen waarde heeft voor het lichaam blijft in de darm en wordt uitgescheiden met de ontlasting. Als iemand voeding eet van een goede kwaliteit die het lichaam ook herkent, kost de vertering het lichaam weinig moeite en kan het voedsel opgenomen worden om het lichaam energie te geven of het op te bouwen. Bij een slecht verteerbare voeding of bij teveel eten kan het lichaam in de problemen komen, bijvoorbeeld door overgewicht of ziekte.

Informatie verteren
Net zoals bij voedsel moet ook informatie verteerd worden’, aldus René Slot. ‘Dat betekent het volgende: bij voorkeur neem je die informatie tot je, die kwaliteit heeft en die je kunt vertrouwen. Dan komt het verteringsproces op gang, door jezelf af te vragen: “welk gedeelte van deze informatie heeft waarde voor mij?” Wat waarde voor je heeft laat je toe in je gedachten, in je gevoelens en het kan consequenties hebben voor wat je wil’.

Volgens hem kun je wat geen waarde voor mensen heeft loslaten, maar dan ook werkelijk. Mensen gaan er dan ook niet meer over piekeren of over door malen. Net als bij het voorbeeld van voeding ; de niet waardevolle informatie wordt niet meer opgenomen.

Tips tegen informatieboulimie
Hoe om te gaan met die informatieboulimie? René Slot legt uit :’We leven in een tijd met extreem veel informatie, die vaak heel emotioneel van karakter is. Na een drukke dag waarin we veel meegemaakt hebben is het zinvol om alle informatie eerst gaan verteren. Dat is iets anders dan na het eten direct voor de tv, iPad of computer te gaan zitten om nog meer informatie toe te voegen, terwijl de dag nog niet verwerkt is’.

Volgens Slot betekent verteren betekent onderzoeken wat waarde heeft zodat dat kan worden toegelaten in het bewustzijn.

Op zijn spreekuur, als integratief arts, begeleidt hij patiënten en cliënten, die last hebben van die informatieoverflow, met een combinatie van ondersteunende en inzichtgevende gesprekken en het aanleren van methoden om ongewenste informatie, gedachten en emoties los te laten. Eventueel gecombineerd met natuurlijke geneesmiddelen.

Zijn ervaring is dat, als het lukt om te komen tot het loslaten van ongewenste informatie en als het lukt om weer te ontdekken wat waarde voor iemand heeft en daarvoor te kiezen, een positieve verandering tot stand komt. Mensen gaan weer beter slapen, pakken oude hobby’s en passies weer op, relaties verbeteren, de stemming verbetert, ze krijgen meer energie en ze kunnen weer belangrijke keuzes in het leven maken.

Slot geeft als tip om in de weekenden of vakanties op een informatiedieet te gaan: Oftewel ervoor kiezen alleen die informatie toe te laten, die voedt en die waarde voor iemand heeft. Nieuws alleen bijhouden door naar de hoofdlijnen te kijken. Volgens hem moeten mensen uit het hoofd proberen te komen, bijvoorbeeld door de natuur en de ander waar te nemen, door je te verbinden met het eten, te proeven en te genieten.