Skip to main content

Ernstig overgewicht heeft grote gezondheidsrisico’s. Veelal gaat het om een combinatie van factoren die samenhangen met dat overgewicht en kunnen leiden tot ziekenhuis opname of overlijden dit is de zogenaamde co-morbiteit.

Sinds 2015 begeleidt René Slot mensen met overgewicht door middel van het PLID-programma. PLID staat voor het Paracelsus Laag Insuline Dieet. Het is ontwikkeld voor mensen, die lijden aan het metabool syndroom, dit is een gevaarlijke combinatie van hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol en overgewicht.
Risicofactoren voor het metabool syndroom zijn gefrituurd voedsel, veel vlees, suikers, frisdrank, bewerkt vlees (vleeswaren, hotdogs en hamburgers), bewerkte granen, maar ook kunstmatige zoetstoffen.

Het bijzondere van dit dieetprogramma is dat mensen onder medische begeleiding staan zodat een veilige gewichtsreductie mogelijk wordt van 10 kg in 3 maanden bij vrouwen, voor mannen is dan 15 kg. En dat een objectiveerbare verbetering van de gezondheidstoestand optreedt.

Het PLID-programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Intake door een arts: lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek gericht op risicofactoren, een BIA-meting van de lichaamssamenstelling en een beoordeling van ziekte en medicatiegebruik.
 • Drie maanden gewichtsreductie met iedere 2 weken een controle van de lichaamssamenstelling en medisch advies en coaching gesprek.
 • Gedurende drie maanden worden 2x per dag bij ontbijt en lunch maaltijdvervangers gebruikt. Hierdoor ontstaat er geen honger en geen tekorten aan voedingsstoffen, vitamines en mineralen. De energie blijft intact of verbetert.
 • Op verzoek is, na afronding van het programma, 3 maanden na-coaching mogelijk, met iedere 4 weken een controle en coaching gesprek.

Aangetoonde gezondheidseffecten

De aangetoonde gezondheidseffecten zijn:

 • Verbetering van gezondheid: daling van de bloeddruk, daling van de suikerspiegel en verbetering van diabetes (suikerziekte), verbetering van het cholesterolgehalte.
 • Een hoger energieniveau met meer vitaliteit en een betere conditie.
 • Gewichtsreductie die voor het grootste deel is terug te voeren op verlies van vet, met bescherming van de spiermassa, die met speciale software gemeten en bewaakt wordt gedurende het dieet.
 • Reductie van de buikomvang (circa 2 kledingmaten).
 • Bewezen vermindering van medicijngebruik, met name van medicijnen tegen de hoge bloeddruk, tegen diabetes (zowel tabletten als insuline) en cholesterolremmers.
 • Door verandering van de leefstijl kan het gewicht ook na staken van het programma nog verder normaliseren.
 • Afhankelijk van de eigen inzet en betrokkenheid wordt een definitieve verandering van de leefstijl in gang gezet, waardoor de gezondheid verbetert.

De kosten van dit intensieve programma van drie maanden, inclusief begeleiding door een arts, een voedingskundige, twee dieetvoedingen per dag, metingen van de lichaamssamenstelling, etc., zijn € 1125,- dat wil zeggen €375,- per maand voor drie maanden. Bij betalingen ineens zijn de kosten €1050.

Het omvat:

 • Maaltijdvervangers voor ontbijt en lunch gedurende 3 maanden, inclusief de PLID-Start bus om snel te kunnen beginnen met afvallen.
 • Een theorieboek met adviezen voor leefstijl, voedingsadviezen, recepten en voedingsinformatie.
 • Een werkboek waarin alle metingen genoteerd worden, met opdrachten voor aanpassing van het voedingspatroon en om met emoties te kunnen omgaan.
 • Een intakeconsult en 6 vervolgconsulten, die afhankelijk van de aanvullende verzekering grotendeels vergoed kunnen worden. Het programma kan ook in gedeeltes worden betaald.

Het programma is veilig omdat het onder medische begeleiding plaatsvindt, waarbij de gezondheid gemonitord wordt gedurende de gehele behandelperiode. Zo nodig is overleg met de huisarts of behandelend specialist mogelijk.