Skip to main content

Cursus de intuïtieve mens – de èchte hooggevoeligheid

Het thema hooggevoeligheid is een hot topic in tijdschriften, kranten, internet en televisieprogramma’s. Hooggevoeligheid wordt hierin omschreven als een vorm van extra gevoelig zijn voor de wereld om ons heen en het kan leiden tot uitputting, terugtrekken uit het sociale leven en gewoon ‘last’ hebben van anderen.

Na meer dan 30 jaar begeleiden van patiënten en cliënten, die problemen hebben op dit gebied, is dokter Slot tot een andere visie gekomen wat betreft hooggevoeligheid. Namelijk anders dan de gebruikelijke visie van last hebben van zintuigindrukken en andere mensen.

Aan de ene kant is het van belang een onderscheid te maken tussen de èchte hooggevoeligheid, die voor een groot deel terug te voeren is op de zogenaamde “intuïtieve persoonlijkheid” zoals beschreven door Carl Jung. En aan de andere kant is er de “hooggeprikkeldheid” zoals hij dat ziet: het voortdurend overprikkeld zijn door alle informatie die op mensen afkomt, wat leidt tot onrustklachten, irritatie en waarbij de betrokkene gegijzeld wordt door emoties.

De eerste vorm, de intuïtieve persoonlijkheid, verder in deze tekst de “intuïtief” genoemd, is een variant van normaal. De tweede vorm, de hooggeprikkeldheid (geen bestaand woord in deze context, maar een term die dokter Slot zelf bedacht heeft), kan bij iedereen voorkomen, ook mensen die niet specifiek intuïtief zijn.

Twee kanten van de medaille
Een benadering van de intuïtief dient breder te zijn dan alleen een focus op de problematische kant, in de zin van; “ik ben zo hooggevoelig, dat iedereen rekening met mij moet houden.” De andere mensen doen dat immers vaak niet of met tegenzin.

Vrijwel alle creatieve mensen, schrijvers, visionairs, kunstenaars, uitvinders, ontwerpers, zoals Steve Jobs, Coco Chanel en Albert Einstein, zijn intuïtief. Intuïtief zijn hoeft dus helemaal geen probleem te zijn, mits iemand deze kwaliteit kan hanteren.

De benadering die hij voorstaat, is die van het hanteren van de beide kanten van de medaille. De voorzijde van de medaille is goud, die dient versterkt te worden om er mee te kunnen werken; dat is het talent. De achterzijde van de medaille is roest; het “anti-talent”. Het gaat erom dit anti-talent, wat belemmeringen en problemen kan geven, te gaan herkennen en te leren hanteren, zodat de schade ervan beperkt blijft.

De gouden kant van de medaille, de talenten, zijn bijvoorbeeld: De creativiteit, het willen scheppen, de continue vraag “waar gaat het nu wezenlijk om?”, het vermogen om sneller door de dingen heen te kijken, waardoor kansen en problemen eerder kunnen worden herkend. Maar ook: snel in de flow kunnen raken, zich verantwoordelijk voelen voor de wereld, een vorm van moraliteit. En daarnaast een grote fantasie, het snel kunnen schakelen en enthousiast worden voor nieuwe ideeën. Het is een sterk individuele kant, gekenmerkt door het willen ontwikkelen van zichzelf en van ideeën. Daarnaast het gevoelige stuk in de zin van invallen en iets weten; wat eigenlijk niet logisch is.

De roestkant, het ‘anti-talent’, is eigenlijk een spiegel van de talenten. Kenmerken van deze kant zijn: Moeite met grenzen hebben (teveel aanvoelen van anderen) en snel verveeld raken als je het kunstje doorhebt. Zo in de flow raken, dat iemand uitgeput raakt. Moeite hebben met ideeën langere termijn ‘door te dragen’, vaak een aversie tegen protocollair werken, besluiten nemen (worden gevoeld als beperkingen). Onterecht (te) zeer verantwoordelijk voelen voor anderen en daarmee gevoeliger zijn voor manipulatie door anderen. Gevoeliger voor trauma en dergelijke.

De cursus
In de cursus “de intuïtieve mens – de èchte hooggevoeligheid” wordt gewerkt aan: Het helder krijgen wat een intuïtief nu eigenlijk is, verstrekken van informatie over de intuïtief, oefeningen om te komen tot zelfinzicht, leren herkennen van de eigen talenten en vooral om deze verder te kunnen ontwikkelen. In de cursus wordt uitgebreid ingegaan op het leren hanteren van de ‘anti-talenten’. Oftewel hoe krijg ik die ‘anti-talenten’ beheersbaar.

Met de cursus krijgen de deelnemers een opstap aangeboden voor de verdere eigen ontwikkeling van ‘de intuïtieve persoonlijkheid’. In de cursus geeft René Slot de deelnemers een handvat om optimaal gebruik te maken van de talenten van de intuïtief.

Bij mensen die mee willen doen, is er in de weken voorafgaand aan de cursus een gratis voorintake van 20 minuten (in het Paracelsus Medisch Centrum of anders telefonisch) om te kijken of de cursus voor de deelnemer geschikt is. Belangrijk voor deelname is in elk geval de bereidheid om positief naar zowel talent als anti-talent te kijken. De cursus is namelijk minder geschikt voor mensen die zich niet herkennen in het intuïtieve stuk of voor mensen die in een emotionele of andere crisis zitten.

U kunt ook kiezen voor persoonlijke coaching op dit gebied, daarvoor kunt u contact opnemen met de praktijk. Wilt u zich opgeven voor de cursus en daarmee de gratis intake van 20 minuten stuur dan een mail naar info@dokterslot.nl waarin u aangeeft de cursus te willen volgen.

Als u vragen hebt over de cursus, inhoud, persoonlijke issues en dergelijke, kunt u René Slot altijd mailen op info@dokterslot.nl of bellen rond 17.30 uur op werkdagen op 06-51584889.

Cursus de intuïtieve mens – de èchte hooggevoeligheid

Voor data neem contact op met Paracelsusmc: 0570-677000